Žiadne produkty v košíku.

4-5.6.2024 Dvory nad Žitavou

Kde nás nájdete?

Tak ako predošlé roky, aj tento rok budeme súčasťou najväčšej poľnohospodárskej výstavy na území Slovenska, na Celoslovenských dňoch Poľa, ktoré sa budú tento rok konať v Dvoroch nad Žitavou. Ako je u nás zvykom, pripravili sme si pre vás množstvo zaujímavých ukážok, nových produktov, spoluprác a veľa ďalších vecí.

Načo sa môžete tešiť?

DJI Agras T50

Najdokonalejší dron v poľnohospodárstve s výkonom, ktorý ešte nebol vykonaný so žiadnym z predchádzajúcich modelov rady Agras. DJI Agras T50 zaručuje plynulú a efektívnu prácu v teréne aj vďaka svojím vylepšeným častiam a pridaným funkciám. Agras T50 sa cenovo až tak veľmi nevzdiaľuje od predchádzajúceho modelu T30. Pokiaľ sa však pozrieme na funkcie ktoré T50 ponúka, tie sú už však vzdialene na “míle” ďaleko – T50 je dron, ktorý mení pravidla hry

DJI Agras T25

DJI Agras T25 nanovo definuje štandardy pre kompaktné poľnohospodárske drony. Ľahký a obratný DJI Agras T25 môže ľahko ovládať jedna osoba. Môže niesť zaťaženie pri postreku do 20 l alebo zaťaženie pri rozmetaní do 25 kg a jeho výkon je približne 12 hektárov za hodinu. V porovnaní s predchádzajúcim “menším” modelom T10 máme k dispozícii množstvo vylepšení vo forme systému postrekovania, radarové systému, funkcií uľahčujúcich prácu no najmä objem nádrže a záber čo zabezpečuje podstatne väčší výkon. Tento dron je možné vďaka novým funkciám a výkonu, ktorý ponúka, porovnávať skôr s modelom Agras T30.

Spotová a variabilná aplikácia

V spolupráci so spoločnosťou Skymaps a ich softvérom CultiWise chceme pre našich klientov priniesť nové možnosti využívania dronov v poľnohospodárstve. Spotová a variabilná aplikácia je jedna z možností ktorú ich softvér ponúka pre zákazníka. Využitie dronov pri tejto aplikácii je efektívne, šetrné. Zaujímavou aplikáciou môže byť napríklad siatie či hnojenie za pomoci variabilnej aplikácie.

En-Trailer

Ako každý rok, tak aj tento rok nemôže chýbať na výstave náš príves na drony En-Trailer. Príves ponúka hotové riešenie na prácu s agrodronmi – 1000L vstavaná nádrž na vodu prepojená s 200L mixérom v zadnej časti, nosná strecha pre pilotov na prácu pri vysokých plodinách, LED osvetlenie na nočnú prácu atď.

Portál BIRDU

Náš najnovší produkt, internetový portál BIRDU, je portál pre postrekovateľov ale aj zákazníkov na objednávanie aplikácii s dronmi, prípadne tvorbu prehľadu zákaziek pre postrekovateľov. Portál je prepojený s mapou Slovenska s vyznačenými parcelami jednotlivých subjektov – zákazník si teda môže vybrať parcelu na ktorú ma záujem využiť dronové služby. K dispozícii je aj prehľad o počasí – vietor, dážď, teplota.

Letecké ukážky 

Pri našom stane vám v priebehu dňa budú vykonávané ukážky dronov – DJI Agras T50 a T25 a ich funkcie ako mapovanie, oblietavanie úvratí, variabilná/spotová aplikácia za pomocí softvéru CultiWise

Na Vašu návštevu sa tešíme a veríme že neoľutujete čas strávený s našou spoločnosťou. 

Príchodom najnovšieho poľnohospodárskeho dronu z rady Agras, konkétne dronu DJI Agras T50 sme boli nadšení no zároveň mali obavy čo od nových funkcii a celkového fungovania dronu čakať.
Ako popredný díler poľnohospodárskych dronov sme mali možnosť s týmto dronom pracovať a testovať jeho funkcie už vyše polrok pred jeho oficiálnym uvedením na trh.
V nasledujúcich článkoch na našom blogu vám budeme prinášať detailné funkcie, zaujímavosti, postrehy a hlavne výsledky našich testovaní dronu v teréne.

Potvrdila sa naša obava?

Najväčšie obavy nám robila zmena na čerpadlo s magnetickým pohonom obežného kolesa a zároveň aj odstredivé postrekové trysky, keďže vieme, že najväčšia slabina na predchádzajúcom modeli DJI Agras T30 bola práve v čerpadlách a tryskách.
Obavy sa však nenaplnili, zmena na tento typ systému postrekovania bola oprávnená a hlavne podstatne efektívnejšia.
Čerpadlá neprichádzajú do kontaktu s postrekovou kvapalinou čo zaručuje ich dlhšiu životnosť a zároveň aj plynulosť práce trysiek.
Odstredivé postrekové trysky na nás zapôsobili tiež v pozitívnom smere, zvládajú aplikáciu hustejších prípravkov čo pri predošlom modeli bol problém a komplikovalo to prácu dronu.

Nové funkcie

Agras T50 sa okrem nového systému postrekovania odlišuje od predošlých modelov aj pridanými funkciami.
Najhlavnejšou a zároveň najzaujímavejšou je funkcia mapovania. Vďaka UHD kamere ktorá ma nastaviteľný sklon je možné s T50-tkou mapovať polia a pripraviť si misiu hneď v teréne. Takúto funkciu vám umožňuje nový 8-jadrový procesor v diaľkovom ovládači so 7-palcovým displejom.
V porovnaní s Agrasom T30 je dron podstatne obratnejší a pohyby ktoré vykonáva pri štarte, návrate alebo počas misie sú plynulejšie – máte z dronu pocit, ako keby ste ho ovládali vy aj počas automatického letu.

Je 11-metrový záber v našich podmienkach reálny?

Prioritou nášho testovania T50tky bolo zistiť, či v pracovných podmienkach v ktorých sa poskytovatelia služieb nachádzajú, dron dokáže zabezpečiť stály 11-metrový záber a hlavne rovnomennú pokrývnosť na plodiny.
Ako je u nás pri testovaniach pokrývnosti zvykom, testovanie prebiehalo za realnych podmienok, s indikačnými papierikmi a množstvom kombinácii ktoré môžu pri práci nastať.
DJI Agras T50 nesklamal, 11-metrový záber je realitou a pokrývnosť, ktorá je najpodstatnejší faktor, dron dokáže rovnomerne zabezpečiť. Avšak podrobnú analýzu nášho testovania Vám prinesieme v budúcich článkoch, keďže sú kombinácie rýchlosť – rozmer kvapôčok – dávka – šírka záberu, ktorým sa je lepšie vyhnúť.

Záver

DJI Agras T50 je dron, ktorý sme dlho očakávali. Nie tak veľmi ten zväčšený objem nádrže ako to množstvo nových funkcii ktoré nám tento model priniesol. Nové funkcie vám zaručia efektivitu a rýchlosť práce tak, aby ste dosiahli ten sľubovaný výkon 21 hektárov za hodinu – áno, je to možné.
Podrobnejší rozbor funkcii a nášho testovania vám prinesieme v nasledujúcich článkoch, ktoré pre vás pripravujeme. Neváhajte, prihláste sa na odber našich noviniek, aby vám neušli dôležité informácie, ktoré by vám vedeli do budúcna spríjemniť a uľahčiť prácu.

Už v roku 2019 pri vstupe na slovenský trh s poskytovaním služieb agrodronmi v poľnohospodárstve sme sa stretávali s mnoho komplikáciami a problémami. Keďže trh nebol a doteraz nie je úplne zvyknutý na takúto technológiu v poľnohospodárstve, jeden z týchto problémov bola klientela a získavanie objednávok na tieto služby. Práve z tohto dôvodu vieme, akými prekážkami si musia prechádzať začínajúci podnikatelia v tejto oblasti. Preto sme sa rozhodli naším najnovším produktom pomôcť všetkým, aby mali nielen začiatok ale aj celú “službársku kariéru” podstatne ľahšiu ako sme ju mali my.

Prístup k zákazkám aj bez klientov

Produkt, ktorý vám chceme aj týmto článkom predstaviť je náš internetový portál BIRDU. BIRDU je portál, ktorý slúži ako pre postrekovateľov tak aj pre zákazníkov resp. objednávateľov služieb. 

Idea portálu je v tom, aby sa k objednávkám dostal aj začínajúci poskytovateľ týchto služieb, ktorý je napríklad v poľnohospodárstve nový, nemá žiadne kontakty, nevie ako na získavanie klientov na tieto služby. Preto každý zákazník, čo má záujem o služby s agrodronmi sa vie na našom portáli registrovať a zadať tam požiadavku na každú aplikáciu o ktorú má záujem, ku ktorej sa potom vie prihlásiť akýkoľvek poskytovateľ služieb (postrekovateľ). Registrovaní postrekovatelia tak budú mať možnosť vidieť každú objednávku od klientov v ich okolí (resp. oblasti, ktorú si vopred môžu stanoviť). 

Objednávateľ zadáva, postrekovateľ prijíma

Registrovaný zákazník pri vstupe do portálu má možnosť vytvorenia novej objednávky. Pri vytváraní objednávky je potrebné si zvoliť dátumové obdobie kedy by mal záujem o aplikáciu agrodronmi. Po výbere dátumového obdobie je potrebné si vybrať aj konkrétnu parcelu pre ktorú je objednávka vytvorená. Tento výber je možné realizovať na mape ktorá sa zobrazí zákazníkovi hneď po kliknutí na “nová objednávka”. 

Následne, keď zákazník má vyplnené potrebné informácie si môže vybrať publikáciu objednávky z dvoch možností: 

Zákazník má možnosť si vybrať publikovať objednávku verejnosti, čím sa objednávka dostáva ku každému registrovanému postrekovateľovi v jeho okoli a tým si zabezpečí aj vyššiu možnosť akceptácie objednávky jedným z mnoho postrekovateľov alebo konkrétnemu postrekovateľovi, s ktorým možno pracuje dlhodobo. Postrekovateľ následne zákazku prijíma a vystaví cenovú ponuku, ktorú klient môže ale nemusí prijať.

Počasie

Pri objednávkach, je možné sledovať aj počasie na každý deň. V prípade, že zákazník zadal dátumové obdobie v ktorom hlásia nevhodne počasie na aplikáciu, postrekovateľ môže požiadať o zmenu na ním určené dátumové obdobie. Funkcia počasia tak môže pomôcť predísť potenciálnym komplikáciám a zdržaniu zo strany postrekovateľa. 

Viac agrodronov, viac pilotov, viac tímov

Registrovaný postrekovateľ si po registrácii musí vložiť do profilu aj zoznam dronov s pilotmi, aby mohol následne vytvoriť tím ktorý bude prideľovať k jednotlivým objednávkam. Pri tvorbe tímov si postrekovateľ najprv vloží počet agrodronov ktorými disponuje: názov dronu a jeho sériové číslo. Po vložení agrodronov je potrebné zadať aj každého pilota: meno pilota a jeho priemerný výkon denný a nočný (v hektároch). 

Keď postrekovateľ zadá potrebné informácie, môže vytvoriť tímy: meno tímu a taktiež priradiť pilota a agrodron ktorý chce mať v tomto tíme. Viac agodronov, viac pilotov a viac tímov vám samozrejme zaručí vyššiu efektivitu práce a viac nalietaných hektárov. 

Sub-objednávka alebo posunutie

Pokiaľ vám ako postrekovateľovi nevyhovuje termín zákazky, na portáli máte možnosť posunutia alebo vytvorenia sub-objednávky. 

Posunutie znamená, že pokiaľ nemôžete vykonať prijatú objednávku, máte možnosť ju posunúť inému postrekovateľovi, ten si ju následne po vykonaní bude fakturovať sám. 

Pokiaľ ale máte nejakých partnerov, ktorí vykonajú zákazku vo vašom mene, pre vášho klienta – môžete vytvoriť sub-objednávku. Sub-objednávka je funkcia, v ktorej váš partner (postrekovateľ s ktorým spolupracujete) vytvorí cenovú ponuku pre vás a vy ako postrekovateľ vytvoríte cenovú ponuku pre zákazníka, ktorý si vás vybral na jeho objednávku. Pri tejto funkcii sa zachováva vykonávateľ pre zákazníka, ktorý objednávku bude aj faktúrovať. No vykonávateľ si objedná na tu prácu svojho postrekovateľa. 

Partner -> vaša spoločnosť -> zákazník 

Tento model sa využíva najmä v prípadnom vyťažení a pri stálych klientoch ktorí sú pre vás prioritou. 

Záver

Tak aby práca s portálom bola pre vás čo najjednoduchšia, pripravili sme si pre vás video tutoriál obsahujúci všetky potrebné funkcionality a postupy pri práci s portálom.

Video môžete sledovať na našej webstránke alebo YouTube kanály.

Tak, aby sme stále inovovali a zaujali čo najviac ľudí v rôznych odvetviach, nielen v poľnohospodárstve a priemysle, ale širokú verejnosť, sa snažíme vymýšľať a prinášať nové produkty do našej ponuky, ktoré by mali využitie napríklad v cestovaní, športovaní, rybárstve atď.. 

Ako exkluzívny a jediný díler na Slovensku vám prinášame na trh “Deeno”, značku ponúkajúcu prenosné nabíjacie (elektrické) stanice a solárne panely.

Pokiaľ diaľkovo pracujete, kempujete, chodíte na ryby prípadne vám doma vypadol prúd, prístup k prenosnému zdroju energie vám dokáže významne pomôcť – práve preto sme sa rozhodli pridať podobné produkty do našej ponuky.

Čo je teda Deeno?

Nabíjacia stanica Deeno X1500 od spoločnosti Enterra

V našej ponuké nájdete momentálne Deeno X1500 čo je prenosná nabíjacia stanica navrhnutá tak, aby spĺňala rolu pre vaše dobrodružstvá mimo siete. 

Veľkým prínosom je kapacita s vysokým výkonom, ktorý táto stanica ponúka. S kapacitou 1036 Wh a výkonom 1500 W, zvládne požiadavky väčšiny domácich spotrebičov. 

Pokiaľ ide o nabíjanie smartfónov, notebookov, prípadne potrebujete nutne spojazdniť mikrovlnku, mixér – Deeno X1500 vám s tým pomôže.

LiFePO4

Stanica je vybavená najmodernejšou technológiu LiFePO 4, ktorá zabezpečuje stabilitu a efektivitu pri napájaní. Lítium-železo-fosfátové batérie majú vysokú hustotu energie a nízke hodnoty samovybíjania. Jedným z najdôležitejších prvkov tohto typu batérie je elektronický systém správy s názvom BMS, ktorý ovláda nielen nabíjanie a vybíjaniu batérie, ale aj jej teplotu. 

Vďaka tejto pokročilej technológii zaručuje stanica výdrž, spoľahlivosť a stablitiu, ktorú potrebujete pri outdoorových aktivitách.

Praktický dizajn

Miroslav Bača s nabíjacou stanicou Deeno X1500 od spoločnosti Enterra

Dôležitosť užívateľského komfortu zabezpečuje aj praktický dizajn, ktorý Deeno X1500 ponúka. Všetky vstupné a výstupné porty sú ľahko dostupné a označené. Skryté rukoväte uľahčujú prenášanie a prepravu stanice tak, aby ste sa na vaše dobrodružstvá dostali bez akýchkoľvek ťažkosti. 

Funkcie a vymoženosti

LED svetlo na zadnej strane stanice poskytuje 4 režimy prevádzky – 25%, 50%, 100% a režim SOS. Okrem svetla máte k dispozícii aj prehľadný 4.3-palcový LCD displej, ktorý poskytuje informácie o stave napájania, výkone a zostávajúcom čase v reálnom čase. 

Veľkou výhodou tejto stanice je aj možnosť solárneho nabíjania – voliteľný prenosný solárny panel využíva funkciu MTTP a dokáže nabiť stanicu za 6 hodín. 

Kde je možné Deeno využívať? 

Miroslav Bača testuje nabíjaciu stanicu Deeno X1500 od spoločnosti Enterra pri využívaní uhlovej brúsky
Miroslav Bača si nabíja svoj iPhone cez nabíjaciu stanicu Deeno X1500 od spoločnosti Enterra

Z praxe a servisných opráv je známe, že za vzniknuté nehody a problémy s dronom môže v 90% pilot a jeho nesprávna manipulácia s dronom, avšak vznikajú aj také situácie, kde za to môže chybovosť dronu, prípadne chyba ktorá nebola objavená pri výrobe. V týchto situáciách vám ako autorizovaný servis garantujeme opravu v rámci garancie. 

Krokom, ktorý tento proces uľahčí a zrýchli, je potreba exportovania dát (logov) po nehode.

Dôležité poznámky 

Okamžite uloženie dát po strete s nejakým problémom, zabezpečí presnosť prenosu dát a vyhýbanie sa ich prepisu po niekoľkonásobnom zapnutí/vypnutí RC (ovládača), súčasťou tohto kroku je nutné mať pripojený RC na internet aby mohla prebiehať synchronizácia dát počas a po každom lete.

Kvôli obmedzeniu ukladacieho priestoru, uloženie dát v drone a ovládači je rozdielne: dron dokáže uchovať 25 logov pričom ovládač iba 10 logov. Práve preto je najlepšie po vzniknutom probléme riešiť situáciu okamžite a nemanipulovať s dronom ďalej. 

Príprava pred nahratím dát 

(Tieto kroky musia byť vykonané v každom prípade) 

  1. Kontrola firmware verzie dronu (ak to je problém iba s ovládačom, tento krok je možné preskočiť) 
  2. Kontrola firmware verzie ovládača 
  3. Popis nehody, chyby ktorá vznikla: v akom čase, počas akých podmienok, pri akom úkone, aká chyba resp. problém vznikol
  4. Čas nehody, je nutné vedieť aspoň približný čas kedy tento problém vznikol aby bolo možné odoslať a skontrolovať správne dáta

Postup ako exportovať dáta

1. V prípade nehody lietadla, letové abnormality, abnormality postrekovania a rozmetania

2. V prípade abnormálnej funkčnosti radaru

3. V prípade abnormalít s RC (ovládačom) ako napríklad zobrazovanie čiernej obrazovky, chyba s joystickom a pád systému

4. V prípade abnormálneho prenosu a kontroly obrazu ako napríklad strata spojenia, zaseknutá obrazovka

5. V prípade abnormálnej funkčnosti APP

6. V prípade zlyhania aktualizácie firmvéru

Autorizovaný servis po prijatí dát od klienta prešetrí udalosť a následne ju vyhodnotí ako:

Nenechajte si ujsť!

Stačí zadať svoj e-mail nižšie na uloženie košíka a my vám pošleme pripomienku. Je to rýchle, jednoduché a zaisťuje, že nestratíte prehľad o svojom výbere. Príjemné nakupovanie!