Hlavnými výzvami, ktorým v súčasnosti čelia poľnohospodári na celom svete, sú ochrana úrody, zvyšovanie výnosov a uspokojovanie rastúceho dopytu po potravinách. Ako popredný distribútor postrekových dronov na Slovensku sa zaväzujeme poskytovať nástroje na riešenie týchto výziev. Naše drony poskytujú presné a účinné riešenia na ochranu plodín, čím maximalizujú výnosy.

Využívaním pokročilej technológie dronov sa snažíme zvyšovať efektívnosť a účinnosť poľnohospodárskych činností a podporovať poľnohospodárov v ich úsilí. Sme oficiálnym predajcom značky DJI Agriculture, tiež poskytujeme služby postrekovania, mapovania pomocou dronov a sme tiež certifikovaným servisným centrom. Naším poslaním je revolučne zmeniť poľnohospodárstvo pomocou dronov!

Postrekovanie

Vzhľadom na určité legislatívne obmedzenia nás neváhajte kontaktovať, aby sme mohli nájsť riešenie, ktoré vám bude vyhovovať! Včasná a účinná ochrana plodín pred burinou, škodcami a chorobami pomáha zachovať úrodu. Vďaka bezpilotným lietadlám je možné dôkladne a účinne ošetriť pole v rámci plánovanej aplikácie, ako aj v prípadoch naliehavého ošetrenia. Ošetrenie pomocou dronov zabezpečuje rýchlu absorpciu prípravkov, tie nestekajú do pôdy, neznečisťujú ju a neničia jej prirodzené vlastnosti. Samotná technológia poskytuje možnosť aplikácie skoro všetkých prípravkov, za takmer všetkých okolností. ‍ Postrek je možno realizovať na úplne mokrej pôde, do ktorej pozemná technika nevojde. Na parcelách s viacerými prekážkami, ako sú stĺpy, stromy a podobne. Na vysokých plodinách, vo vyšších fázach vegetácie. Postrek sa vykonáva bez poškodenia porastov a bez zanechávania technologických koľají.

Multispektrálna analýza

Účinný nástroj na hodnotenie produktivity pôdy a analýzu plodín, ktorý nám umožňuje odhaliť škodcov, choroby a buriny, ako aj optimalizovať používanie prípravkov na ochranu rastlín, zvýšiť úrodnosť pôdy a optimalizovať hnojenie identifikovaním nedostatku živín, analyzovať sadenice, odhadnúť výnosy a taktiež nám umožňuje odhaliť problémové oblasti zavlažovania.

Mapovanie

Mapovaním pomocou dronu môžeme zistiť rozmery pozemkov, ktoré vieme určiť s presnosťou na jeden centimeter. Takisto môžeme získať výškovú mapu, ktorú môžeme použiť na dôkladný prieskum terénu. Cieľovým produktom je ortofotomapa s veľmi podrobným zberom údajov na veľkej ploche, ktorý nie je možný prostredníctvom satelitných snímkov alebo tradičného pozemného merania získať. Pomocou dronov DJI vykonávame mapovanie 100-krát rýchlejšie ako manuálne operácie.

Servis dronov

Poskytujeme kompletný certifikovaný servis pre všetky drony z radu Agras v našom vlastnom servisnom centre.

Doba presného poľnohospodárstva je tu
Kontaktujte nás