O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Enterra s.r.o. prichádza na slovenský trh s revolučnou novinkou v poľnohospodárstve. Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá poskytuje služby postrekovania pomocou dronov.

Naša spoločnosť má za sebou viacročné pôsobenie na Slovensku v oblasti poľnohospodárstva, vďaka čomu vznikol nápad pre súčasnú činnosť s dronmi v poľnohospodárstve.
Vďaka službám, ktoré poskytujeme dokážu farmári ušetriť financie a prostriedky pri každom postreku.

Okrem aplikácie postrekov poskytujeme aj monitorovanie polí, analýzu stavu rastlín a pôdy, predaj a servis poľnohospodárskych dronov, a s tým aj spojený výcvik a školenie pilotov zameraných práve na túto činnosť.

ČÍSLA ENTERRA

500 000L
Množstvo ušetrenej vody
12 750
Ošetrené hektáre
> 1 000
Hodiny šetrenia času pri štandardných procedúrach

NAŠI PARTNERI