Z praxe a servisných opráv je známe, že za vzniknuté nehody a problémy s dronom môže v 90% pilot a jeho nesprávna manipulácia s dronom, avšak vznikajú aj také situácie, kde za to môže chybovosť dronu, prípadne chyba ktorá nebola objavená pri výrobe. V týchto situáciách vám ako autorizovaný servis garantujeme opravu v rámci garancie. 

Krokom, ktorý tento proces uľahčí a zrýchli, je potreba exportovania dát (logov) po nehode.

Dôležité poznámky 

Okamžite uloženie dát po strete s nejakým problémom, zabezpečí presnosť prenosu dát a vyhýbanie sa ich prepisu po niekoľkonásobnom zapnutí/vypnutí RC (ovládača), súčasťou tohto kroku je nutné mať pripojený RC na internet aby mohla prebiehať synchronizácia dát počas a po každom lete.

Kvôli obmedzeniu ukladacieho priestoru, uloženie dát v drone a ovládači je rozdielne: dron dokáže uchovať 25 logov pričom ovládač iba 10 logov. Práve preto je najlepšie po vzniknutom probléme riešiť situáciu okamžite a nemanipulovať s dronom ďalej. 

Príprava pred nahratím dát 

(Tieto kroky musia byť vykonané v každom prípade) 

 1. Kontrola firmware verzie dronu (ak to je problém iba s ovládačom, tento krok je možné preskočiť) 
 2. Kontrola firmware verzie ovládača 
 3. Popis nehody, chyby ktorá vznikla: v akom čase, počas akých podmienok, pri akom úkone, aká chyba resp. problém vznikol
 4. Čas nehody, je nutné vedieť aspoň približný čas kedy tento problém vznikol aby bolo možné odoslať a skontrolovať správne dáta

Postup ako exportovať dáta

1. V prípade nehody lietadla, letové abnormality, abnormality postrekovania a rozmetania

 • Je potrebné poskytnúť dáta z  “Avionics System” —> Other 

2. V prípade abnormálnej funkčnosti radaru

 • Je potrebné poskytnúť dáta z “Avionics System” —> Other & Radar System —> Other
 • Fotografie okolia kde nastala chyba, napr. stromy, ktorým sa dron nedokázal vyhnúť, prekážky alebo elektrické vedenie

3. V prípade abnormalít s RC (ovládačom) ako napríklad zobrazovanie čiernej obrazovky, chyba s joystickom a pád systému

 • Videozáznam chyby
 • Je potrebné poskytnúť dáta z “Remote Control” —> Other

4. V prípade abnormálneho prenosu a kontroly obrazu ako napríklad strata spojenia, zaseknutá obrazovka

 • Je potrebné poskytnúť dáta z “Avionics System” —> Other & Remote Control —> Other
 • Videozáznam chyby

5. V prípade abnormálnej funkčnosti APP

 • Videozáznam chyby
 • Je potrebné poskytnúť dáta z “APP” —> Other

6. V prípade zlyhania aktualizácie firmvéru

 • Videozáznam chyby
 • Je potrebné poskytnúť dáta z “Avionics System” —> Other
 • Po výbere správnej kategórie chyby je potrebné nahrať logy
 • Po kliknutí na “Upload logs” sa zobrazí zoznam uložených logov z posledných letov a manipulácii s dronom
 • Je potrebné vybrať správny log (podľa času, kedy nastala chyba) a nahrať ho
 • Po spracovaní dát sa vám zobrazí QR kód, ten je potrebné zaznamenať screenshotom a následne to odoslať autorizovanému servisnému centru

Autorizovaný servis po prijatí dát od klienta prešetrí udalosť a následne ju vyhodnotí ako:

 • Chyba pilota, na čo sa záruka nevzťahuje (ak je ešte zariadenie v záruke) a servis bude vykonaný na náklady klienta
 • Chyba zariadenia, na čo sa záruka vzťahuje (ak je ešte zariadenie v záruke) a servis bude vykonaný na náklady spoločnosti DJI