Už v roku 2019 pri vstupe na slovenský trh s poskytovaním služieb agrodronmi v poľnohospodárstve sme sa stretávali s mnoho komplikáciami a problémami. Keďže trh nebol a doteraz nie je úplne zvyknutý na takúto technológiu v poľnohospodárstve, jeden z týchto problémov bola klientela a získavanie objednávok na tieto služby. Práve z tohto dôvodu vieme, akými prekážkami si musia prechádzať začínajúci podnikatelia v tejto oblasti. Preto sme sa rozhodli naším najnovším produktom pomôcť všetkým, aby mali nielen začiatok ale aj celú “službársku kariéru” podstatne ľahšiu ako sme ju mali my.

Prístup k zákazkám aj bez klientov

Produkt, ktorý vám chceme aj týmto článkom predstaviť je náš internetový portál BIRDU. BIRDU je portál, ktorý slúži ako pre postrekovateľov tak aj pre zákazníkov resp. objednávateľov služieb. 

Idea portálu je v tom, aby sa k objednávkám dostal aj začínajúci poskytovateľ týchto služieb, ktorý je napríklad v poľnohospodárstve nový, nemá žiadne kontakty, nevie ako na získavanie klientov na tieto služby. Preto každý zákazník, čo má záujem o služby s agrodronmi sa vie na našom portáli registrovať a zadať tam požiadavku na každú aplikáciu o ktorú má záujem, ku ktorej sa potom vie prihlásiť akýkoľvek poskytovateľ služieb (postrekovateľ). Registrovaní postrekovatelia tak budú mať možnosť vidieť každú objednávku od klientov v ich okolí (resp. oblasti, ktorú si vopred môžu stanoviť). 

Objednávateľ zadáva, postrekovateľ prijíma

Registrovaný zákazník pri vstupe do portálu má možnosť vytvorenia novej objednávky. Pri vytváraní objednávky je potrebné si zvoliť dátumové obdobie kedy by mal záujem o aplikáciu agrodronmi. Po výbere dátumového obdobie je potrebné si vybrať aj konkrétnu parcelu pre ktorú je objednávka vytvorená. Tento výber je možné realizovať na mape ktorá sa zobrazí zákazníkovi hneď po kliknutí na “nová objednávka”. 

Následne, keď zákazník má vyplnené potrebné informácie si môže vybrať publikáciu objednávky z dvoch možností: 

  • Verejnosť
  • Konkrétny postrekovateľ

Zákazník má možnosť si vybrať publikovať objednávku verejnosti, čím sa objednávka dostáva ku každému registrovanému postrekovateľovi v jeho okoli a tým si zabezpečí aj vyššiu možnosť akceptácie objednávky jedným z mnoho postrekovateľov alebo konkrétnemu postrekovateľovi, s ktorým možno pracuje dlhodobo. Postrekovateľ následne zákazku prijíma a vystaví cenovú ponuku, ktorú klient môže ale nemusí prijať.

Počasie

Pri objednávkach, je možné sledovať aj počasie na každý deň. V prípade, že zákazník zadal dátumové obdobie v ktorom hlásia nevhodne počasie na aplikáciu, postrekovateľ môže požiadať o zmenu na ním určené dátumové obdobie. Funkcia počasia tak môže pomôcť predísť potenciálnym komplikáciám a zdržaniu zo strany postrekovateľa. 

Viac agrodronov, viac pilotov, viac tímov

Registrovaný postrekovateľ si po registrácii musí vložiť do profilu aj zoznam dronov s pilotmi, aby mohol následne vytvoriť tím ktorý bude prideľovať k jednotlivým objednávkam. Pri tvorbe tímov si postrekovateľ najprv vloží počet agrodronov ktorými disponuje: názov dronu a jeho sériové číslo. Po vložení agrodronov je potrebné zadať aj každého pilota: meno pilota a jeho priemerný výkon denný a nočný (v hektároch). 

Keď postrekovateľ zadá potrebné informácie, môže vytvoriť tímy: meno tímu a taktiež priradiť pilota a agrodron ktorý chce mať v tomto tíme. Viac agodronov, viac pilotov a viac tímov vám samozrejme zaručí vyššiu efektivitu práce a viac nalietaných hektárov. 

Sub-objednávka alebo posunutie

Pokiaľ vám ako postrekovateľovi nevyhovuje termín zákazky, na portáli máte možnosť posunutia alebo vytvorenia sub-objednávky. 

Posunutie znamená, že pokiaľ nemôžete vykonať prijatú objednávku, máte možnosť ju posunúť inému postrekovateľovi, ten si ju následne po vykonaní bude fakturovať sám. 

Pokiaľ ale máte nejakých partnerov, ktorí vykonajú zákazku vo vašom mene, pre vášho klienta – môžete vytvoriť sub-objednávku. Sub-objednávka je funkcia, v ktorej váš partner (postrekovateľ s ktorým spolupracujete) vytvorí cenovú ponuku pre vás a vy ako postrekovateľ vytvoríte cenovú ponuku pre zákazníka, ktorý si vás vybral na jeho objednávku. Pri tejto funkcii sa zachováva vykonávateľ pre zákazníka, ktorý objednávku bude aj faktúrovať. No vykonávateľ si objedná na tu prácu svojho postrekovateľa. 

Partner -> vaša spoločnosť -> zákazník 

Tento model sa využíva najmä v prípadnom vyťažení a pri stálych klientoch ktorí sú pre vás prioritou. 

Záver

Tak aby práca s portálom bola pre vás čo najjednoduchšia, pripravili sme si pre vás video tutoriál obsahujúci všetky potrebné funkcionality a postupy pri práci s portálom.

Video môžete sledovať na našej webstránke alebo YouTube kanály.