S používaním dronovej technológie je spojené aj množstvo potrebných dát, technických parametrov či vedomostí na obsluhu týchto poľnohospodárskych dronov. Poľnohospodárstvo ako také je zložitý beh na dlhú trať, ktoré pozostáva z množstva menších procesov nastavených tak, aby spolu kooperovali a vytvárali finálny produkt. O nič iné to nie je ani s využívaním dronov v poľnohospodárstve. Samotné lietanie a aplikovanie má za sebou mnoho menších procesov potrebných k tomu, aby dron mohol vôbec vzlietnuť a čo viac aplikovať potrebné prípravky na určené miesto.

Výška letu vs. šírka záberu

Tak, ako je možné sa dočítať na oficiálnej stránke DJI, aktuálne najvyužívanejší dron na Slovensku – DJI Agras T30 má maximálnu šírku záberu 9 metrov. Otázkou však zostáva “v akej výške má 9 metrov a ako sa mení kužeľ vzhľadom ku klesajúcej výške?”. Naša spoločnosť sa preto rozhodla tieto dáta (a mnoho ďalších, ku ktorým sa vyjadríme nižšie) získať priamo z terénu.

Testovanie spočívalo v rozmiestnení 11 stĺpikov s rozostupom 1 meter medzi jednotlivými stĺpikmi. Každý jeden stĺpik mal na sebe pripevnený indikačný papierik aby sme dosiahli viditeľnú presnosť záberu. Jediná vec, ktorá mohla ovplyvniť naše testovanie bolo premenlivé počasie – hlavne vietor. Testovanie sme preto uskutočňovali viackrát, aby sme mali istotu bezvetria a presných výsledkov.

Lety sa vykonávali s dronom DJI Agras T30 v rôznych výškach a to 1, 2, 3, 4 a 5 metrov nad zemou. Výsledok testovania poukázal na skutočnosť, že kužeľ postreku je premenlivý do výšky 4 metrov nad zemou (resp. porastom), po prevýšení 4 metrov sa kužeľ so záberom 9 metrov nerozširuje no následne klesá kolmo na zem (resp. porast)

Veľkosť kvapky a pokrytie

Jednou z hlavných otázok ohľadom účinnosti dronovej aplikácie je aj veľkosť a množstvo kvapôčok.
Pri našom pokuse sme kládli dôraz aj na riešenie tejto problematiky a možnosti poskytovania faktov zákazníkom, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku.

Pri pokuse s indikačnými papierikmi sme skúmali pokryvnosť pri rôznych nastavených aplikačných dávkach. Pokus sa uskutočňoval pri dávkovaní 6, 8 a 10 litrov na hektár s dýzami modelu XJ TEEJET 11001VS. Záver, ktorý bolo možné vyvodiť z rozsiahleho testovania bol ten, že dronová technológia zvládne aplikovať už pri dávke 10 l/ha zložitejšie, resp. prípravky, ktoré si vyžadujú väčšiu pokryvnosť, teda väčší počet kvapôčok na cm².

Týmito prípravkami sú napríklad fungicídy, ktoré si vyžadujú pokryvnosť aspoň 60 kvapôčok na cm².
Podľa indikačných papierikov a opakovaných pokusov sme zaznamenali pokryvnosť pri dávke 10 l/ha práve 60 kvapôčok na cm², čo potvrdzuje maximálnu efektivitu práce pri dávkach >10 l/ha.

Švajčiarske testovanie a pokusy

Naši švajčiarsky partneri, oragnizácia Agroscope, sa pustili do oveľa podrobnejšieho a rozsiahlejšieho testovania a skúmania tejto technológie. Počas ich aktivít sa zaoberali najmä:

 • Kontrola postrekového systému pred začatím testovania
 • Priečna aplikácia kvapaliny
 • Ovplyvňovanie aplikácie výškou letu
 • Výpočet prekrytia dvoch oblastí
 • Porovnávanie troch metód merania priečnej aplikácie
 • Priečna aplikácia s rôznymi typmi dýz
 • Meranie sily vetra
 • Vizualizácie za používania dymu
 • Presnosť letových dráh
 • Merania únosov
 • Meranie účinnosti ošetrenia viniča

Podrobnejšie popísané testovanie organizáciou Agroscope si bude možné prečítať v nasledujúcom článku: Drony na postrekovanie vo Švajčiarsku.