V roku 2015 sa začala revolúcia v poľnohospodárstve, v ktorej hlavnú a významnú úlohu zohrávajú bezpilotné lietadlá spoločnosti DJI. Drony menia tvár globálneho poľnohospodárstva a poskytujú obrovské možnosti presného riadenia poľnohospodárskych vstupov (hnojivá, prípravky na ochranu rastlín) a prírodných zdrojov (pôda, voda).

Vzhľadom na rastúce výrobné náklady a klesajúcu ziskovosť by dnes mali poľnohospodárski výrobcovia venovať pozornosť každému prvku poľnohospodárskej technológie, ktorý pomáha znižovať náklady na pestovanie plodín. Hľadanie spôsobov, ako znížiť náklady na prvky poľnohospodárskej technológie, vedie k úvahám o rozšírení používania dronov pri obrábaní polí s cieľom zvýšiť výnosy plodín a o vývoji moderných poľnohospodárskych technológií na pestovanie plodín, ktoré šetria zdroje.

Dronová revolúcia sa s pomerne krátkym časovým intervalom rozrástla celosvetovo, a aktuálne sú drony v poľnohospodárstve využívané v mnohých krajinách na viacerých kontinetoch. Technológia umožňuje šetriť veľké množstvo vody ( v niektorých prípadoch aj chémiu ), čo pomáha najmä krajinám, v ktorých je dostatok vody problémom (napr. Španielsko, Taliansko..). Na túto a iné problematiky je možné vyhľadať množstvo odborných článkov a výskumov a taktiež aj dôvodov prečo je táto technológia prínosom v dnešnom poľnohospodárstve.

Jeden zo zaujímavých a poučných článkov je napríklad aplikácia hnojív na ryžu, kde sa podarilo zvýšiť výnos o 8% pri 20% menšom množstve použitého hnojiva vďaka variabilnej aplikácii s dronom DJI Agras T30:

https://ag.dji.com/case-studies/ag-case-en-t30-jp-rice

Ďalším článkom poukazujúcim na efektívnosť a účinnosť dronovej technológie je napríklad aplikácia insekticídu na ochranu zemiakov s dronom DJI MG-1P:

https://ag.dji.com/case-studies/dji-ag-case-en-sweet-potato

Zlepšenie výnosu sóje pomocou lokálnej(bodovej) aplikácie proti burinám:

https://ag.dji.com/case-studies/ag-case-en-t30-soybean…

V tomto článku sa hovorí o aplikácii vykonanej v USA. Farma prijala riešenie na likvidáciu burín pomocou dronov DJI a lokálnej (resp. bodovej) aplikácie. Výsledkom okrem ušetrenia financií bolo možné ušetriť aj 60% herbicídu a taktiež aj porastu, keďže dron svojou “jazdou” nenapáchal žiadne škody.

Na slovenský trh sa táto “dronová revolúcia” dostala v roku 2019, keď sme na trh vstúpili ako prvý oficiálny poskytovateľ služieb s dronmi rady Agras na postrekovanie, konkrétne s modelom DJI Agras T20 (aktuálne využívame model DJI Agras T30).

K dnešnému dňu na domácom trhu existujú rôzne modely postrekovacích dronov značky DJI: DJI Agras T30, T10, staršie modely ako T20 a T16. Aktuálne najrozšírenejší dron na postrekovanie polí, sadov a viníc je dron DJI Agras T30, ktorý je momentálne aj vlajkovou loďou postrekovacích dronov na európskom trhu.

V súčasnosti, sa už ako oficiálny distribútor týchto dronov snažíme informovať verejnosť o využívaní tejto technológie v poľnohospodárstve a taktiež o jej výhodách, resp. nevýhodách v porovnaní s pozemnou technikou.