Vo Švajčiarsku pre bezpilotné lietadlá (resp. drony) na postrekovanie bol vypracovaný “Národný štandardný scenár”. Tento “scenár” obsahuje niekoľko dôležitých bodov, ktoré musia byť samozrejme splnené, aby sa drony mohli používať na aplikáciu.

 • Typ dronu musí byť schválený organizáciou Agroscope na “pozemnú aplikáciu” a každý dron musí prejsť testovaním postrekovača práve cez organizáciu Agroscope
 • Spoločnosť prevádzkujúca dron, musí mať “Posúdenie špecifických prevádzkových rizík” (SORA-Specific Operations Risk Assessment), ktoré schvaľuje Federálny úrad civilného letectva.

Po roku 2025: Drony na postrekovanie budú potrebovať povolenie Federálneho úradu civilného letectva na základe SORA alebo EU-PDRA podľa (EU) 2019/947.
Podľa aktuálnych informácii sa v súčasnosti vo Švajčiarsku používa približne 100 dronov na postrekovanie.

Postup schvaľovania a testovania, ktorým musí každý typ dronu prejsť cez organizáciu Agroscope, je súbor mnoho aktivít vykonávaných s týmito dronmi. (Napríklad dron DJI Agras T30, týmto testovaním prešiel a je oprávnený na prácu)

Na začiatok sú stanovené testovacie kritéria pre homologizáciu týchto dronov a to:

 1. Postrekovací systém musí spĺňať zásady normy ISO 16122
 2. Pri priečnej distribúcii postrekovej kvapaliny musí byť variačný koeficient < 15%
 3. Presnosť automatických trás letu +/- 50cm

Štandardné kontroly postrekového systému (ISO 16122)

Jednou z hlavných častí testovania organizáciou Agroscope je štandardná kontrola technológie a postrekového systému. Pozostáva to z viacerých bodov, ako napríklad:

 • Dostupné filtre
 • Odkvapkávanie trysiek po zastavení postrekovania
 • Prietok trysiek
 • Indikácia prietoky alebo tlaku
 • Netesnosti
 • Hmotnosť…
obr č.2

Priečna distribúcia postrekovej kvapaliny

Skúma sa to na zariadení “Vzorkovač” (viď obrázok č.3) o rozmeroch 6m x 3m. Princíp spočíva v kontrole presného dávkovania zo všetkých trysiek (viď obrázok č.4) pri neustálom vznášaní sa nad “Vzorkovačom” vo výške 2,5m

obr č.3
obr č.4

Vplyv výšky letu na distribúciu

Priečna distribúcia pri výške letu 1 až 2,5m (viď graf č.1)

graf č.1

Pri výške 1m a menej nevzniká vhodná distribúcia
2,5 – 3m poskytuje oveľa lepšiu distribúciu (menší vplyv jednotlivých vrtúľ a  homogénnejšie prúdenie vzduchu)

Priečna distribúcia s rôznymi typmi trysiek a rôznymi metódami merania

Pri tomto testovaní boli použité 3 metódy merania:

 • Vzorkovač
 • Stopovač
 • Papier citlivý na vodu

A 3 typy trysiek:

 • Teejet XR
 • Teejet TXA
 • Lechler IDK

Testovanie ukázalo, že neboli zistené žiadne významné rozdiely medzi jednotlivými metódami (viď graf č.2)

graf č.2

Presnosť letových trás

Pri tomto testovaní dron letí podľa vopred definovaných trasách (simuluje pole, 3 pásma) a ma na sebe pripevnený dodatočný RTK-GNSS dátový záznamník (viď obrázok č. 5) na meranie odchýlky definovanej trasy.
Dosiahnutá presnosť vo všeobecnosti (viď graf č.3):

 • Hodnoty sú v rozmedzí 50cm
 • Z toho 50% hodnôt +/- 10cm
obr č.5
graf č.3

Záver

Vo Švajčiarsku našli drony svoje miesto a uplatnenie najmä vo vinohradoch so strmými svahmi, čomu výrazne pomohla organizácia Agroscope a Federálny úrad civilného letectva.

Homologizáciu a testy postrekovačov začali vo Švajčiarsku vykonávať už pred 5 rokmi, čo má za následok aj mnoho pozitívnych ohlasov na samotné drony.

Využitie dronov ukázalo viaceré výhody v určitých prípadoch a práve preto vo Švajčiarsku aktuálne lieta vyše 100 dronov.